Meny

Kurser och föreläsningar

Musik i Samklang erbjuder kurser och föreläsningar inom musikterapi. Dessa tillfällen är uppdelade i ämnesområdena utvecklingsstörning och funktionshinder och demenshandikapp.

Läs mer om respektive område:

Utvecklingsstörning och funktionshinder
Demenshandikapp

Gemensamt för båda områdena är att musik som kommunikationsmedel och terapeutiskt verktyg berörs.

Kontakta Musik i Samklang här om du är intresserad av att anordna en kurs eller föreläsning, så kommer vi till dig under överenskommen tid.