Meny

Demenshandikapp

Dit orden inte når dit når musiken. Att drabbas av demenshandikapp och Alzheimers sjukdom leder till en fortskridande degenerativ process av hjärnans fungerande cellstrukturer. Alzheimer är en tung och dyster sjukdomsbild, men det finns ljus i mörkret. Musiken är en viktig del i en omvårdande och aktiverande miljö. Den har en unik förmåga att bryta igenom sjukdomsbilden och få individen att reagera, agera och kommunicera.
Musiken skapar en bred och djup aktivitet i hjärnan. Den når de friskaste delarna och lyfter fram det som fortfarande fungerar.
För den som har minnesproblem kan melodin bli en bärvåg för orden och man sjunger en hel sångtext, en sång som kan väcka associationer och minnesbilder ur livet. En vals ger en fysisk aktivitet, som i sin tur ökar hjärnans vakenhet. Musik tillsammans med andra skapar en mötesplats för den sociala gemenskapen som är så viktig. Vårt djupa förhållande till musik påverkar vår fysiologi och vårt medvetande och är i de flesta fall en källa till positiva känslor som lust och glädje i människan.
Musik är vård!
Min erfarenhet, kunskap och metodik vill jag gärna dela med mig av.

 

Kurser och utbildningar

Vi fördjupar oss i hur vi kan använda oss av musiken för att nå och aktivera den äldre och demenshandikappade på ett fysiskt, mentalt och socialt plan.

Förslag till kursinnehåll:

-Hur fungerar vi människor i upplevelsen av musik?
-Hur förändras detta hos personen med demenshandikapp och Alzheimers sjukdom?
-Hur vi praktiskt går tillväga, vad är viktigt att tänka på när vi skapar en musikstund.
–Hur vi aktiverar den äldre, i sång och rörelse, på ett medvetet och lämpligt sätt.
–Hur vi kan använda oss av instrument för att skapa ett aktivt deltagande.
–Hur vi agerar som ledare i en gruppsituation.

Förslag till upplägg:

-Vi träffas under en hel dag då intresserad personal eller gruppledare får tillfälle att fördjupa sig i hur vi använder musiken i mötet.
-Vi träffas en förmiddag för metodik och praktik. Under eftermiddagen anordnas en workshop tillsammans med en grupp äldre, ett sätt att omsätta kunskap i handling.
-Vi träffas vid flera tillfällen för att fördjupa metodiken och för vidare handledning.

Föreläsning

Det känns viktigt för mig att få tillfälle att berätta om och sprida min mångåriga erfarenhet av att arbeta med personer med demenshandikapp och Alzheimers sjukdom. Jag vill förmedla en levande bild av hur jag arbetar och presentera den metodik som jag upplever fungerar i det musikaliska mötet. Jag vill inspirera till att musiken ska bli en del av vårdtänkandet runt personer i äldreomsorg.

Enstaka musiktillfällen

Finns det önskemål kan jag, i mån av tid, även komma till äldreboenden och skapa en musikstund som ett enstaka tillfälle.