Meny

Om musikterapi

Samklang AB är företaget som ser musikens möjligheter som ett verktyg i vård och omsorg.

Vad är musikterapi?

I alla tider och kulturer har människan använt sig av musik som en väg till helande och läkning.

Musiken är en unik möjlighet att möta sig själv och andra i en kommunikation utan ord.

Att röra sig tillsammans i musikens uttrycksfulla värld av toner, klanger, rytmer, harmonier, rörelse och sång öppnar nya möjligheter att träna fysiska, mentala och sociala funktioner.
Min uppgift i ett musikterapeutiskt arbetssätt är att skapa ett kravlöst musikaliskt rum för människan, ett rum av närvaro, lyssnande och tillit till varje individs kapacitet att växa och utvecklas.

Min utmaning är att i lyhördhet låta mig ledsagas till den punkt i varje individ där hon möter sina musikaliska förutsättningar och sin egen uttrycksfullhet.

Om mig

Musikterapi blev för mig en möjlighet att kombinera min yrkeskunskap som leg. sjuksköterska med mitt stora intresse för musik. Jag lämnade mitt arbete på barnklinikens neonatal och intensivvårdsavdelning och har sedan 1988 ägnat mig åt att utveckla ett musikterapeutiskt arbetssätt i mötet med personer med demenshandikapp, utvecklingsstörning/funktionshinder, traumatiska hjärnskador, stroke och afasi samt patienter inom rättspsykiatrisk vård.

För att vidareutbilda mig har jag läst musikterapi på musikhögskolan i Örebro samt musikpsykologi på Uppsala universitet. Jag har även under många år undervisat och handlett elever på en grundläggande musikterapeutisk utbildning som drevs av Sjöviks folkhögskola. Föreläsningar och inspirationsdagar är också en givande del av mitt arbete.