Meny

Utvecklingsstörning och funktionshinder

Djembetrumman fyller rummet med sin djupa ton som känns i kroppar och händer. Ur pulsen och rytmen växer sången, vi kommer i rörelse. Den pentatoniska xylofonen tillför en lek med toner och regnröret rasslar i bakgrunden. Den förstämda elgitarren ligger fint mot keyboardens rockgung. Handens fingrar drar sakta över gitarrens klingande strängar.
De funktionshindrades musikaliska begreppsvärld är vanligtvis fri från vår organiserade värld av rytmik, tonarter, skalor, och harmonik. Den är starkt förankrad i känslofältet och står i direkt kontakt med upplevelsen av glädje, lust, närvaro, kreativitet och ett okritiskt musikaliskt skapande.

Min uppgift är att föra samman våra olika begreppsvärldar, att ge ett ”fungerande” musikaliskt ramverk, men innanför dessa ramar skapa förutsättningar för individens eller gruppens vilja, lust, frihet och talang att uttrycka sig i musik.

När dessa världar klingar tillsammans uppstår ett givande och tagande, ett mer jämnbördigt möte, ett tillfälle att erövra musiken, en stund av gemenskap och växande.

I mitt arbete i daglig verksamhet träffar jag vuxna personer. I min rymliga bil får jag med mig djembetrummor, pentatoniska klanginstrument och xylofoner, cymbaler, chimes, regnrör, gonggongar, cittra, elgitarrer och bas, keyboard, digitalt trumset, elfiol m.m. Det är viktigt att, i mötet med grupper och individer, kunna erbjuda en mångfalt av uttrycksmöjligheter. För att ge förutsättningar för en utveckling träffar jag alla grupper och individer en gång i veckan.

Min erfarenhet, kunskap och metodik vill jag gärna dela med mig av. 

 

Kurs/inspirationsdagar

Det finns så många sätt att utveckla musiken i arbetet med personer med funktionshinder. Under en eller flera dagar tillsammans kan vi fördjupa oss i hur man på ett enkelt sätt kan börja använda musiken. Vi börjar där vi befinner oss och låter det leda oss framåt. I en målmedveten metodik sätter vi glädjen, leken och mötet i fokus.

Förslag till kursinnehåll:
–Hur vi använder oss av namnsånger, rytmövningar och klapplekar.
–Hur vi bygger en orkester med keyboard, förstämda stränginstrument och rytminstrument.
–Hur vi på olika sätt kan använda oss av färgguidning för ackordbyte.
-Hur vi kan använda klanginstrument och pentatoniska skalor för att skapa en kravlös frihet i improvisation. –Hur vi ,utifrån handikappet, kan utveckla en kommunikation i det enskilda, individuella mötet. –Hur vi agerar som ledare i en gruppsituation.

Förslag till upplägg: 
-Vi träffas under en hel dag då intresserad personal eller gruppledare får tillfälle att fördjupa sig i hur vi använder musiken i mötet.
-Vi träffas en förmiddag för metodik och praktik. Under eftermiddagen anordnas en workshop tillsammans med omsorgstagare, ett sätt att omsätta kunskap i handling.
-Vi träffas vid flera tillfällen för att fördjupa metodiken och för vidare handledning.

Workshop
Vi skapar ett musiktillfälle under en halv dag då jag i första hand möter en grupp funktions- hindrade men där även intresserad personal deltar.

Föreläsning

Det känns viktigt för mig att få tillfälle att berätta om och sprida min mångåriga erfarenhet av att arbeta med personer med utvecklingsstörning och olika funktionshinder. Jag vill förmedla en levande bild av hur jag arbetar och presentera den metodik som jag upplever fungerar i det musikaliska mötet. Det är också intressant att se på varför musiken är så central och viktig i deras liv.